పెసర ఆవకాయ(Pasara Avakaaya Pacchadi in Telugu )


కావలసిన పదార్దాలు 

మామిడి కాయలు _ మూడు
పెసరపప్పు  _వంద గ్రాములు 
ఉప్పు _ సరిపడా 
నూనె _ పావుకేజీ 
కారం _ వంద గ్రాములు 

తయారుచేయు విధానం 

1) ముందుగా మామిడి కాయలు ముక్కలుగ కట్ చేయాలి.
2) పెసరపప్పు బాగా ఎండబెట్టి పొడి చేయాలి.
3) ఇప్పుడు ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకుని దానిలో పెసరపిండి, కారం, ఉప్పు వేసి మూడు కలిసేలా బాగా కలపాలి.
4) ఇప్పుడు దీనిలో మామిడి ముక్కలు ,నూనె వేసి బాగా కలిపి జాడీలో పెట్టుకోవాలి.
5) మూడో రోజు  ఒకసారి బాగా కలిపి వాడుకోవడమే
ఇంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే పెసర ఆవకాయ రెడి.