దానిమ్మతోక్కలతో చిట్కా (Health Tip in Telugu ) చాలామంది దానిమ్మ గింజలు తిని తొక్క పారేస్తారు.

1) కాని ఆ తొక్కలు మనకు ఎలా మంచి చేస్తాయో తెలుసుకుందాం.

2) మనకు రక్తం మంచిగా ఉండాలంటే మనం తాగే పాలల్లో దానిమ్మతోక్కలు వేసి మరిగించి, వడపోసి ఆ పాలు తాగితే రక్తం శుద్ధి అవ్వుతుంది.

3) దానిమ్మ తొక్కలు గాయాలను తగ్గించటం లో బాగా పనిచేస్తుంది.

4) ఎలా అంటే?దానిమ్మ తొక్కలు ఎండబెట్టి  కాల్చి పొడి చేసి పసుపుతో కలిపి గాయాలకు కట్టు కడితే గాయం తొందరగా తగ్గి పోతుంది.

దానిమ్మ కాయ  తింటే  ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.