చిన్న పిల్లలకు చిట్కా (Health Tip in Telugu )

చిన్నపిల్లలకు కడుపు నొప్పిగా ఉంటె ఇలాచెయ్యండి

1) వాము వేపి పొడి చేసి పాలల్లోకాని తేనెలో కాని  కలిపి పిల్లలు నాలుక మీద రాస్తే చప్పరిస్తారు 
కాసేపటికి కడుపు నొప్పితగ్గి హాయిగా ఆడుకుంటారు 
2) కాస్త పెద్ద పిల్లలకు కడుపు నొప్పిగా ఉన్న? వాము అన్నం పెట్టండి .
అది ఎలాగంటే?
3) కాస్త నూనె వేడి చేసి దానిలో కొద్దిగా పసుపు, రెండు స్పూన్లు వాము, కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి వేగాక కప్పు అన్నం వేసి కలిపి  పల్లలకు పెట్టండి. చూడటానికి పులిహోరా లా కనిపిస్తుంది, వాము కలిసి ఉంటుంది కాబట్టి కడుపు నొప్పి తగ్గుతుంది.