ఇంస్టంట్ కాఫీ (Instant Coffee)

కావలసిన పదార్ధాలు :

పాలు : రెండు గ్లాసులు
కాఫీ పొడి : రెండు టీ స్పూన్లు
పంచదార : రెండు టీ స్పూన్లు
నీళ్ళు : ఒక గ్లాసు
తయారుచేయు విధానం :

1) పాలు,నీళ్ళు కలిపి స్టవ్ మీద పెట్టి మరగనివ్వాలి.
2) బాగా కాగిన తరువాత స్టవ్ ఆపి, రెండు కప్పుల్లో మరిగిన పాలు పోసి,
     కాఫీ పొడి, పంచదార వేసి బాగా తోరపాలి.